Fortrolighedspolitik


Det är viktigt för oss på Rebiome A/S att dina
personuppgifter hanteras på ett säkert och säkert sätt. Vi följer tillämpliga lagar och regler som gäller för skydd av personuppgifter och känslig information. Vår personuppgiftspolicy hjälper dig att förstå vilken typ av information vi samlar in och hur den används. Du är alltid välkommen att kontakta Rebiome A/S om du har några frågor om hur vi hanterar din information.

Kontaktuppgifter

Rebiome A/S
Svanemøllevej 11
2100 København Ø
CVR: 41 00 22 12
E-mail: hello@Rebiome.net

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar information om dig på olika sätt beroende på om du är en oregistrerad kund som surfar och handlar, eller om du har skapat en profil. Nedan kan du läsa vad som gäller för var och en av respektive kategori.

Information om dig

För att hantera beställningar och köp behöver vi behandla följande information om dig:


För att du ska kunna ingå avtal med oss behöver följande information: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Syftet med att registrera dina personuppgifter är att säkerställa att vi kan leverera den/de begärda varorna till dig.


Personuppgifterna registreras hos Rebiome A/S och lagras i 10 år, varefter uppgifterna raderas. När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker med ditt samtycke, så att du är informerad om den exakta informationen som har samlats in och varför.


Vi håller inte kundinformation krypterad. Information som lämnas till Rebiome A/S vidarebefordras eller säljs inte på något sätt till tredje part. När du är registrerad hos Rebiome A/S har du alltid rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagstiftningen, förfrågningar i relation inom detta fält ska riktas till Rebiome A/S via e-post: hello@Rebiome.net

För att rikta vår marknadsföring åt dig, för att optimera sidan och visa våra produkter och erbjudanden på vår hemsida, hanterar vi information om dig i samarbeten med partners

• IP-adress


• Data som samlas in från cookies, t.ex. vilka produkter du har klickat på, sidor du har besökt eller om du har besökt vår sida via en annons.


Vi gör detta för att möta vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter till dig, i upp till ett år efter din senaste aktivitet på vår webbplats. För att göra detta använder vi olika externa annonstjänster och partners. Du kan läsa mer om denna insamling, delning och användning av data, samt ta bort informationen som hanteras via dessa kanaler genom att följa länk.

Om du vill abonnera på vårt nyhetsbrev, få erbjudanden och delta i kundundersökningar etc. behöver vi begära följande information om dig

• Namn


• Adress, telefonnummer och e-post


• Information som du själv tillhandahåller (t.ex. dina åsikter) , din feedback etc.)


Vi behandlar endast den givna informationen när vi har fått ditt samtycke. Lagringstiden kan variera beroende på situationen dock framgår det alltid av det samtycke du ger vid aktuellt tillfälle/ärende.

För att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra och utreda brott mot företaget hanterar vi följande information

• Namn


• Adress, telefonnummer och e-post


• Betalningsinformation t.ex. upprepade gånger felaktigt angivna kontouppgifter.


• Information om returer och leveranser


• IP-adress


• Eventuell kundfeedback


• Kundtjänsthistorik


Denna åtgärd är nödvändig för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra överträdelser. Vi behåller information eller kommentarer så länge det är relevant för det som har hänt, men vanligtvis inte längre än 10 år.

För att analysera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system behandlar vi följande information om dig

• Köp och användargenererad data som klick- och besökshistorik.


• Tekniska data om enheter och deras inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform).


• Information om hur du har interagerat med oss, t.ex. hur du har använt webbplatsen, hur du loggar in, var och hur länge olika webbplatser besöktes, svarstid, felkoder etc.


Vi gör detta eftersom behandlingen är nödvändig för att förbättra och utveckla vår hemsida samt våra produkter och erbjudanden för dig. Det gör vi genom analys på aggregerad nivå, vilket innebär att analysen är generell och inte på individnivå. Vi lagrar därefter data som underlag för analysen, under ett år från din senaste aktivitet, och sedan pseudonymiserar vi informationen vilket gör att du inte kan se vem informationen tillhör. Om du skulle återkomma inom två år efter att din information blivit pseudonymiserad länkar vi din information till ditt tidigare besök på vår webbplats och kan därmed se att du är en återkommande kund, och bättre förstå hur återkommande kunder generellt använder vår webbplats. Om det däremot har gått mer än två år sedan vi pseudonymiserade dina uppgifter kommer vi inte längre att kunna länka informationen och din historik kommer därför att vara tom. Skulle du ha kontaktat oss för att utöva din rätt att bli raderad kommer vi givetvis inte att kunna länka tidigare information om dig igen.

Vem behöver vi dela din information med?

Vi delar personlig information med vissa tjänster för att utföra de processer som beskrivs ovan. Vi säljer aldrig din information till någon annan utan ditt samtycke. De vi kan dela din information med är följande

Leverantörer:

Tjänster

För att uppfylla syftena med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för oss, t.ex. för att hantera frakt och leverans av dina varor etc. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter i i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda din information för andra ändamål.

Betalning

För att hantera betalningar via webbplatsen använder vi betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig som behandlar dina personuppgifter och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer den betalningsmetod du vill använda på hemsidan.

Övrig

Det kan hända att vi kan behöva lämna dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs enligt lokal lag. Om hela vår verksamhet säljs, eller integreras med en annan verksamhet, kan din personliga information lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och vidarebefordras till de nya ägarna av verksamheten.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilken personlig information vi har om dig. Om du har en profil kan du logga in på "Profil" när som helst för att se vilken information vi har om dig. Kontaktuppgifter, om du inte har registrerat dig som medlem, eller vill ha ett komplett utdrag, kan du kontakta oss på hello@Rebiome.net, så hjälper de dig med din förfrågan.


Vi vill försäkra dig om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade har du rätt att rätta dina uppgifter om vissa ändringar sker. Om informationen du har angett ändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsinformation, eller om du vill avsluta din profil, kontakta helt enkelt vår kundtjänst.


I de fallen behandlar vi dina personuppgifter med ditt samtycke, och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Du har också rätt att motsätta dig viss behandling, t.ex. när det gäller ändamål som direktmarknadsföring och utskick av nyhetsbrev. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi t.ex. är juridiskt skyldiga att behålla, eller på annat sätt hantera informationen, eller om informationen är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal med dig.

Kontakt

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du mycket välkommen att kontakta Hello@Rebiome.net. Om du inte är nöjd med svaret, du har fått eller inte är nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till myndigheten.

Vi har skickat ett email till dig med en länk för att uppdatera ditt lösenord.

Logga in

Återställ ditt lösenord

Vi skickar ett email till dig för att du ska kunna återställa ditt lösenord.

Avbryt

Or continue with

Följ med oss!

Vi skickar exklusiva erbjudanden, utbildning om hudens hälsa och nyheter om den senaste produktlanseringen